Velkommen til vores hjemmeside

VÆRD AT VIDE:

Div. oplysninger:

 


Affalds håndtering:

Der er opstillet affaldsstativer i alle gader,
samt omkring teltene, som tømmes
flere gange under markedet.
Ligeledes er der opstillet 4 store container 
til div. affald. Husk salgsvarer er ikke affald
og må ikke kommes i containerne. 

 

Bademuligheder:
      Der er mulighed for bad torsdag,fredag , lørdag samt søndag
for kræmmerne.
  ( se åbningstider på pladsen )

DANKORT:

Der forefindes dankortterminal i informationen,
som er åbent under hele markedet.


Mad / Drikke:

Kræmmer kan ikke leje stade pladser til
salg af disse ting, heller ikke udlevering

af gratis drikke eller mad.Kørsels regler:

   Det er ikke tilladt at køre på pladsen
 mellem 22.00 - 06.00
 Parkering i gaderne er ikke tilladt. 


Handicap parkering:
Der findes handicap parkering ved indkørsel fra Schuttesvej.

Handicap toilet:
Der findes handicap toilet ved informationsvognen.


Toilet forhold:
Der findes 5 toiletvogne / hus på pladsen.

Tømning af camping toilet:
Der er mulighed for tømning af camping toilet
ved toilet vognene ved info.


Dyrlæge:
Der er tilknyttet dyrlæge under hele markedet

Bortkomne børn:
Bliver i væk for hinanden kan der efterlyses
fra informationen.
( God ide: skriv jeres mobil nr. på barnets arm )

Tilbage til forsiden.