Det vil glæde os at se dig

TIL KRÆMMERNE:

Vedr. marked 2018

Tilmelding:

Er du tilmeldt vores marked modtager
du information vedr. betaling december måned året før markedet.

Depositum indbetales senest d. 31.1. i markedsåret.
Restbeløb betales inden 1. 4. i markedsåret.

Er der reserveret plads og ikke indbetalt
restbeløbet, senest d. 1.4. kan der ikke
garanteres for pladsen.

Efter 1.4.  kan der rettes henvendelse
 til vores kontor , for evt. ledige
pladser på 75 62 68 20.

Kontortid: mandag - torsdag 9.00 - 12.00

Indbetalt depositum refunderes ikke.

Ankomst:

Kræmmer der har betalt stadepladsen  
kan køre ind på pladsen fra torsdag
kl. 16.00 i markedsugen

Affalds håndtering:

Der udleveres en sort sæk til affald ved ankomst.

Alt affald skal afleveres i de opstillede container.
 
Kemisk toilet kan tømmes ved toiletterne ved
info og toiletterne ved Atleticas klubhus.

Ved frakørsel søndag skal den lejede stade plads være tømt for affald. 

Priser:

Pris pr. facade meter 140,-
 
Hjørne plads, sælges minimum
med 7 meter+ 300 kr.
Priserne er inkl.  el.

Krav fra SKAT:

Alle kræmmer skal have synligt navneskilt på pladsen.

 

 Kørsels regler:

Det er ikke tilladt at køre på pladsen

mellem kl. 22.00 - 6.00

Parkering i gaderne er ikke tilladt.


Krav fra Brand og redning:

Der må max forefindes en gasflaske ( 11 kg.) på hver stand


INFORMATIONEN:

Døgnvagt ved informationsvognen under hele markedet.

 

Mad / Drikke:

Kræmmer kan ikke leje stade pladser til

salg af mad og drikke, ej heller til udlevering af gratis drikke og mad

 

Annoncering :

         Der annonceres i Horsens Folkeblad, Horsens Posten,  samt  lokale
aviser omkring Horsens.
      

   Bademuligheder:

      Der tilbydes bad på pladsen til kræmmere
 fredag , lørdag samt søndag

Fredag: 17.00 - 21.00

Lørdag: 6.30 - 10.00 og 17.00 - 21. 00

Søndag: 6.30 - 10.00

Tilbage til forsiden.