Velkommen til Horsens Kræmmermarked

Lidt stemnings billeder fra tidligere år
Vil du se billeder fra 2012
så se på www.fotogator.dk