Information til alle gæster på Horsens Kræmmermarked

Horsens Kræmmermarked afvikles hvert år i uge 30 (sidst i juli)

Fredag startes med et kæmpe bankospil med plads til ca. 750 spillere

Mød op i god til, hvert år går der spillere forgæves pga. pladsmangel.

Markedet starter lørdag kl. 8.00 med små dyr, div. kræmmerboder åbner ca. kl. 9.00

Lørdag og søndag er der gratis morgenkaffe i Store Telt. 

I teltene er der gratis underholdning hele weekenden

 

Der er ca. 250 kræmmer hvert år + en del kræmmere med smådyr

Der er gratis parkering, på de pladser vi kan henvise til.

Ved begge indgange er der reserveret handicap parkeringspladser.

Ved information er der opsat handicap toilet ( nøgle udleveres i info.)

Entre til pladsen er 30 kr. pr. person over 12 år. Børn under 12 år kommer gratis ind. 

Handicappede der er afhængig af en hjælper (Dokumentation kan påkræves) har begge gratis adgang til markedspladsen.

Hunde i snor er også velkommen (høm-høm poser udleveres ved indgangene)

Gratis køretur med Futti både lørdag & søndag.

Lørdag kl. 19.00 er der ta` selv bord i store telt.

Markedet lukker søndag kl. 17.00

Entre indtægterne går til b.la underholdning i teltene, gratis sildebord lørdag, leje af toilet vogne mm. Samtidig er de med til at støtte al ungdoms sporten i Horsens Kommune - så med din entre på pladsen er du med til at kunne skabe endnu flere smil før børn og unge rundt om i foreningerne. 

Overskuddet for hele markedet deles ligeligt mellem de 8 sportsklubbers ungdomsafdeling, der er med til at arrangerer markedet.