Information til alle gæster på Horsens Kræmmermarked

KANDIS- søndag

Horsens Kræmmermarked afvikles hvert år i uge 30 (sidst i juli)

Fredag startes med et kæmpe bankospil med plads til ca. 750 spiller

Mød op i god til, hvert år går der spiller forgæves pga. pladsmangel.

Markedet starter lørdag kl. 8.00 med små dyr, div. kræmmerboder åbner ca. kl. 9.00

Lørdag og søndag er der gratis morgenkaffe og rundstykker så længe lager haves.

Lørdag middag er der gratis sildebord så længe lager haves.

I teltene er der underholdning hele weekenden

 

Der er ca. 250 kræmmer hvert år + en del kræmmer med smådyr

Der er gratis parkering, på de pladser vi kan henvise til.

Ved begge indgange er der reserveret handicap parkeringspladser.

Ved information er der opsat handicap toilet ( nøgle udleveres i info.)

Entre til pladsen er 30 kr. pr. person over 12 år.

Handicappede der er afhængig af en hjælper (Dokumentation kan påkræves) har begge gratis adgang til markedspladsen.

Hunde i snor er også velkommen (høm-høm poser udleveres ved indgangene)

Entre indtægterne går til b.la underholdning i teltene, gratis sildebord lørdag, leje af toilet vogne,

Gratis køretur med Futti.

Lørdag kl. 19.00 er der ta` selv bord i store telt.

Overskuddet for hele markedet deles ligeligt mellem de 8 sportsklubbers ungdomsafdeling, der er med

til at arrangerer markedet.

Markedet lukker søndag kl. 17.00